Liên hệ

Liên hệ với tôi với bất cứ lý do gì bạn nghĩ là hợp lý, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cũng như hợp tác với bạn. Những thắc mắc về cách hoạt động của ChamMoc.Com được giải đáp ở phần Giới Thiệu & Bản Quyền.

  • Tôi khuyến khích độc giả những ý kiến cho sự thay đổi tích cực của website, hoan nghênh tinh thần phát triển và xây dựng của bạn.
  • Báo lỗi
  • Phản hồi – phê phán

Lưu ý: Tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua thông tin bạn đã cung cấp nên hãy điền thông tin thực, thông tin của bạn được bảo mật.

Mọi thông tin liên lạc hoặc hợp tác quảng cáo vui lòng liên hệ qua Fanpage: m.me/chammocblog

Hoặc qua Email: fs.leanhtuan@gmail.com

Cảm ơn các bạn!

================================

Feel free to contact me for any reason you think is reasonable, I am always ready to support and collaborate with you. Questions about how ChamMoc.Com works are answered in the Introduction & Copyright.

  • I encourage readers to provide opinions for positive changes to the website and welcome your spirit of development and construction.
  • Report an error
  • Feedback – Criticism

Note: I will contact you again through the information you provided, so please fill in your real information, your information will be kept confidential.

For any contact information or advertising cooperation, please contact us via the Fanpage: m.me/chammocblog

Or via Email: fs.leanhtuan@gmail.com

Thank you.